หลังคาไวนิล

สรุปลักษณะเด่นของแผ่นหลังคาไวนิล

กันสาดหลังคา

ในโครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่ มักจะเลือกใช้กันสาดหลังคาไวนิล เนื่องด้วยลักษณะเด่น หรือคุณสมบัติเด่นหลายๆประการที่ดึงดูดเจ้าของบ้าน ให้เลือกใช้วัสดุชนิดนี้ในการทำหลังคากันสาด กล่าวโดยสรุปคุณสมบัติเด่นเหล่านั้น ได้แก่

  • วัสดุไวนิลมีลักษณะเบา เมื่อเทียบกับกระเบื้องลอนคู่หรือแบบโมเนีย
  • วัสดุไวนิลมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสมกับงานทั้งภายนอกและภายใน
  • วัสดุไวนิลมีความคงทนต่อการผุกร่อนและไม่ดูดซึมความชื้น จึงไม่บวมหรือพองเมื่อแช่น้ำ และยังหมดปัญหาเรื่อง ปลวก มอด แมลงปีกแข็ง หรือเชื้อราที่จะมากัดกินให้ผุกร่อน
  • แผ่นไวนิลมีความคงทนต่อสารเคมี กรดแก่ และเบสแก่
  • แผ่นไวนิลมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียง
  • แผ่นไวนิลสามารถพิมพ์สีหรือพ่นสีลงบนแผ่นพลาสวูดได้ โดยใช้สีประเภทอะครีลิกหรือสีประเภทอีพอกซี่
  • แผ่นไวนิลไม่เป็นเชื้อไฟ
  • แผ่นไวนิลสามารถทำงานได้ด้วยเครื่องมือช่างทุกชนิด เช่น ตอกตะปู ยิงสกรู ตัดด้วยเลื่อยตัดไม้ต่างๆ เช่น เลื่อยลันดา เลื่อยวงเดือน กบใสไม้ และ เลื่อย jigsaw โดยไม่มีการแตกหัก

ด้วยเหตุผลมากมายดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของความคงทน, มีคุณสมบัติในการกันความร้อน และเสียง ได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆ จึงทำให้หลังคาไวนิลได้รับความนิยมในการติดตั้งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน

หลังคาไวนิล

คุณสมบัติของแผ่นหลังคาไวนิล

หลังคาไวนิลแผ่นไวนิล เป็นพลาสติกชนิดพิเศษ ที่ได้มาจากการคิดค้นและพัฒนาส่วนผสมระหว่าง uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) คุณภาพสูง และสารเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆอีกหลายชนิด เช่น สารเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ (Complex Stabilizer), สารเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Modifier), สารเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด หรือ รังสี (UV Stabilizer) ฯลฯ เพื่อให้ได้ส่วนผสมพิเศษ ที่เหมาะสมแก่การผลิตเป็นกรอบหน้าต่าง-ประตู และแผ่นหลังคา

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะโซนยุโรปและอเมริกา แผ่นไวนิล ถูกนำมาใช้ทำกรอบหน้าต่างและประตู มากว่า 30 ปี และมีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก ไวนิลมีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ทำกรอบหน้าต่างและประตู โดยในประเทศไทยนั้น กรอบหน้าต่างและประตูที่ผลิตจากไวนิลกำลังเริ่มเป็นที่นิยม ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของกรอบหน้าต่างและประตูในยุค 2000 นี้

กรอบหน้าต่าง ประตู และแผ่นหลังคากันสาด ที่ผลิตจากไวนิลนั้น สามารถขจัดปัญหาการกัดกินของปลวกและแมลงต่างๆ ที่มักเกิดกับไม้เกือบทุกชนิด และปราศจากปัญหาการรั่วซึมของน้ำฝนที่บริเวณรอยต่อที่มักเกิดกับอลูมิเนียม เนื่องจากแผ่นหลังคากันสาดไวนิลใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการเชื่อมมุมด้วยความร้อน (Heat Welding) จนรอยต่อเชื่อมสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ กรอบหน้าต่างและประตูที่ผลิตจากไวนิล ยังมีความทนทานต่อแสงแดด (UV Protection) ไม่ผุกร่อน ไม่บิดงอ ไม่เป็นเชื้อไฟ และยังมีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย

คุณค่าของไวนิลต่อแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ไวนิลเป็นวัสดุที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการใช้พลังงานต่ำตลอดกระบวนการผลิต จึงสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน และถ่านหินได้เป็นอย่างดี เมื่อนำมาผลิตเป็นระบบประตูหน้าต่าง จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการประหยัดพลังงานสูงสุดให้อาคารที่อยู่อาศัย ได้มากกว่าวัสดุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากวัสดุปัจจุบันมีอัตราการถ่ายเทความร้อนต่ำ

นอกจากนี้วัสดุไวนิล ยังมีอายุการใช้งาน มากกว่า 50 ปี และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% (Recycle) นับครั้งไม่ถ้วน จึงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด